• slider02
ดินเกาลิน

ดินเกาลินหรือดินขาวเกิดมาจากการนำสารอะลูมิเนียมซิลิเกตมาผสมน้ำโดยไม่ผ่านการปรับแต่งโครงสร้างใดๆ ก่อนที่จะนำไปแยกสิ่งเจือปนต่างๆด้วยกระบวนการเหวี่ยงแยกหรือการ hydrocycloning (เหวี่ยงแยกโดยใช้แรงดันน้ำ) เมื่อเสร็จแล้วจึงสามารถนำดินเกาลินไปฟอกสารเคมีเพื่อเพิ่มความสว่างของดิน ก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าเกรดต่างๆ คุณสมบัติเด่นของดินเกาลินคือมีเนื้อเนียนเรียบ และสามารถละลายน้ำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ดินเกาลินที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว

ดินเกาลินที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวมาถือเป็นสารตั้งต้นในการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารเคมี ซึ่งจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามวิธีใช้ดิน โดยหลักๆแล้วจะหมายถึงการใช้สารซิลิโคนมาเคลือบผิวดินก่อนหนึ่งชั้น ก่อนที่จะนำไปผนวกกับโครงสร้างโพลิเมอร์ที่คุณต้องการเพื่อให้ดินมีพันธะเคมีที่แข็งแรงขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถภาพด้านความทนทานและความเป็นฉนวนไฟฟ้าของดิน

สินค้าของบริษัทเกาลินทุกชิ้นสามารถใช้สารซิลิโคนในการปรับปรุงพื้นผิวได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง โดยการเลือกใช้อะลูมิเนียมซิลิเกตและสารซิลิโคนที่เหมาะสมกับระบบโพลิเมอร์ที่ต้องการจะสามารถเพิ่มสมรรถภาพด้านต่างๆของดินได้ ทั้งในด้านการกระจายตัวของดิน คุณสมบัติด้านการป้องกันไฟฟ้า คุณสมบัติในการละลายในน้ำ และความทนทานอีกด้วย ทั้งนี้ สารซิลิโคนที่ถูกต้องจะทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มอันตรกิริยา ทำให้สามารถนำสารอะลูมิเนียมซิลิเคตมาใช้ในการเคลือบพื้นผิวที่ธรรมดาไม่สามารถเคลือบได้ หรือกระทั่งการเคลือบเพิ่มเติมในกรณีที่ผ่านการเคลือบมาก่อนแล้ว โดยสินค้าดินเกาลินที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวมาแล้วของเราจะยังคงคุณสมบัติทางกายภาพและทัศนียภาพตามธรรมชาติของดิน และยังเพิ่มคุณสมบัติในการปรับปรุุงสารประกอบอื่นๆได้อีกด้วย ท่านที่สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้โดยตรง

ดินเกาลินเผา

ดินเกาลินเผา หรืออีกชื่อคือสารอะลูมิเนียมซิลิเคตไร้น้ำ คือดินเกาลินที่ผ่านการแยกน้ำออกจากดินที่ฟอกสารเคมีไว้แล้ว เพื่อให้เนื้อดินมีความบริสุทธ์ ช่วยในการทำให้ผิวดินเรียบเนียน มีความมันเงา และสามารถกำหนดขนาดอนุภาคดินได้อีกด้วย ก่อนที่จะนำไปเผาเพื่อลดปริมาณน้ำในดินลงกว่า 14%

เกรดของสินค้าดินเกาลินเผาจะขึ้นอยู่กับวิธีการเผา ซึ่งวิธีปกติจะทำโดยการใส่ดินไว้ในเตาเผาอิฐทรงรียาวเป็นเวลานาน บริษัทยังมีวิธีการเผาที่ไม่เหมือนใคร โดยการเผาดินด้วยไฟแรงกว่าปกติเป็นระยะเวลาสั้นๆครั้งละไม่กี่วินาที โดยทั้งสองวิธีสามารถขจัดน้ำในดินได้อย่างหมดจด แต่จะส่งผลไม่เหมือนกันในด้านอื่นๆเช่น รูปทรงของอนุภาค ค่าความถ่วงจำเพาะ และสภาพภายนอกของดิน

การเผาดินที่ความร้อนต่ำตั้งแต่ 650-700ºC จะสามารถกำจัดสารไฮดรอกซิลเพื่อสร้างดินเกาลินแห้งได้ โดนดินเกาลินแห้งนี้จะมีค่าความถ่วงเฉพาะที่ลดลงจาก 2.58 เป็น 2.50 และยังมีความ แข็งและความสามารถในการอมน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้ดินมีความมันเงาและความขุ่นเพิ่มขึ้น และซึมซับน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น ดินเกาลินเผาส่วนใหญ่แล้วจะใช้ความร้อนตั้งแต่ 1000-1150ºC ซึ่งจะทำให้ดินมีความมันเงาและความขุ่นมากที่สุด ความร้อนระดับนี้จะสามารถทำให้ความพรุนของดินลดลง ส่งผลให้ค่าความถ่วงจำเพาะสูงขึ้นถึงระดับ 2.6-2.7 โดยที่ไม่ทำให้ดินแปรสภาพเป็นมัลไลท์ (ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.2 ความแข็งระดับ 6-7) ทั้งนี้ ระดับความมันเงาและความขุ่นของดินสามารถควบคุมได้โดยการใช้ความร้อน เวลาเผา และวัตถุดิบตัวช่วยในการเผาต่างๆที่ใช้

ประโยชน์หลักของดินเกาลินในสินค้าเคลือบพื้นผิวต่างๆคือการทำหน้าที่เป็นตัวยืดเวลาทำงานของสาร TiO2 (ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์) ในสีทาอาคารสูตรน้ำต่างๆ โดยดินเกาลินเผาถือเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความสว่างเงา ระยะเวลาการแสดงผลของสาร TiO2 และรักษาความเข้มของสีเมื่อทาลงบนพื้นผิวได้ดีที่สุด ทั้งนี้ ดินเกาลินเปียกและดินเกาลินแยกชิ้นเองก็ยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสว่างเงา และระยะเวลาของสาร TiO2 เช่นกัน ทั้งยังส่งผลถึงความเหนียวแน่นของสีและระดับความมันเงาอีกด้วย (อนุภาคยิ่งเล็ก = ยิ่งเงา)

ดินน้ำตาล

ดินน้ำตาลเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะคล้ายดินเกาลิน เนื้อดินนุ่ม คล้ายๆดินดำ สามารถแตกสลายได้ง่าย และสามารถใช้ปั้นหรือหล่อเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเปียกน้ำ ดินน้ำตาลเป็นดินที่ไม่ได้มีจุดเด่นในตัวเอง หาได้ทั่วไป และจะมีสีน้ำตาลไปถึงส้มอมแดงจากปฎิกริยาการขึ้นสนิมของแร่เหล็กที่เจือปนในดิน

ดินแข็ง

ดินแข็งเป็นดินเนื้อละเอียดที่ไม่ได้เกาะตัวกันเป็นก้อน มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งไมครอน ผลิตโดยการตกตะกอนดินในที่กว้าง ใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทยางเพื่อเสริมความแข็งแกร่งประโยชน์ของดินเกาลิน

เกาลินในกระดาษ
อุตสาหกรรมกระดาษถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ดินเกาลินมากที่สุด เพราะดินเกาลินเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ เนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็กและมีลักษณะแบนรี มีแรงตึงผิวที่เหมาะสม อัตราการถลอกต่ำ มีระดับความขุ่นมัวที่พอเหมาะ มีสีขาวโดยธรรมชาติ และมีระดับการสะท้อนแสงที่พอดี ทำให้คุณภาพของการพิมพ์ด้วยกระดาษสูงขึ้น ถือเป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมกับการใช้เคลือบกระดาษมากที่สุด
เกาลินในเซรามิค
ดินเกาลินถือเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมในการปั้นสินค้าเซรามิค โดยเฉพาะสินค้าจำพวกสุขภัณฑ์และจานชามต่างๆ เพราะดินเกาลินจะมีสีขาวตามธรรมชาติหลังจากเผา มีความยืดหยุ่น และทนทานสูง นอกจากนี้สินค้าจำพวกภาชนะหินและน้ำยาขัดเงาต่างๆมักจะใช้ดินเกาลินเป็นส่วนผสมเช่นกัน
เกาลินในเครื่องสำอาง
ดินเกาลินถือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์รักษาความงามหลายชนิดด้วยกัน เช่นแผ่นมาส์กหน้า ครีมบำรุงผม และสินค้าชนิดผงและสินค้าสีเข้มต่างๆเป็นต้น เพราะดินเกาลินเป็นดินที่มีความบริสุทธิ์และอเนกประสงค์มากที่สุดในบรรดาดินทุกชนิด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จำพวกครีมรองพื้นและแผ่นมาส์กหน้าที่มีดินเกาลินเป็นส่วนผสมมีเนื้อละเอียด เกลี่ยง่าย ดูดซึมน้ำได้ดี และมีเนื้อเหนียวข้น เกาะทนทาน ดินเกาลินยังมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น และลดความมันของผิวหน้า เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีกลิ่นและเนื้อเนียน